Real Madrid có dám bỏ Ramos?

Real Madrid và Sergio Ramos không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: AFP
Real Madrid và Sergio Ramos không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: AFP
Real Madrid và Sergio Ramos không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: AFP
Lên top