Real không Ronaldo, không Bale: Thời cơ của James đã đến