Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Real hòa liên tiếp, Zidane vẫn coi là "chuyện nhỏ như ngọn cỏ"