Rafael Nadal và một người thầy đặc biệt

Người chú, người thầy Toni Nadal đã cùng Rafael Nadal giành rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp. Ảnh: AFP
Người chú, người thầy Toni Nadal đã cùng Rafael Nadal giành rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp. Ảnh: AFP
Người chú, người thầy Toni Nadal đã cùng Rafael Nadal giành rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp. Ảnh: AFP
Lên top