Ra về với một điểm, Liverpool không khác gì những kẻ bại trận