Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ra nước ngoài thi đấu ở các đại hội thể thao: Vận động viên “cõng” thêm quan chức