Ra mắt CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Lễ ra mắt CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lễ ra mắt CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lễ ra mắt CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top