Quyết định linh vật SEA Games 31 tại Hội nghị lần thứ Nhất

Logo và biểu tượng linh vật sao la nhiều khả năng sẽ được chọn sử dụng chính thức cho SEA Games và Para Games 11.
Logo và biểu tượng linh vật sao la nhiều khả năng sẽ được chọn sử dụng chính thức cho SEA Games và Para Games 11.
Logo và biểu tượng linh vật sao la nhiều khả năng sẽ được chọn sử dụng chính thức cho SEA Games và Para Games 11.
Lên top