Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quyền vương Sam-A Gaiyanghadao đánh mất đai vô địch thế giới Muay Thái

Võ sĩ Jonathan Haggerty chính thức soái ngôi vương của võ sĩ Sam-A Gaiyanghadao và dành đai đai vô địch thế giới ONE Flykg Muay Thái mới.
Võ sĩ Jonathan Haggerty chính thức soái ngôi vương của võ sĩ Sam-A Gaiyanghadao và dành đai đai vô địch thế giới ONE Flykg Muay Thái mới.
Võ sĩ Jonathan Haggerty chính thức soái ngôi vương của võ sĩ Sam-A Gaiyanghadao và dành đai đai vô địch thế giới ONE Flykg Muay Thái mới.
Lên top