Quyền chủ tịch Công Vinh quyết “giành chiến thắng trong lòng NHM”