Quỳ lạy trọng tài, trợ lý của CLB Hà Nội bị treo 4 trận