Quế Ngọc Hải phục hồi “thần tốc” trên đất Hàn Quốc