Quế Ngọc Hải: “Công Phượng cần nhiều trải nghiệm để tiến bộ”