Quảng Ninh dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh

Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44 tại Quảng Ninh sẽ phải hoãn lại để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Linh
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44 tại Quảng Ninh sẽ phải hoãn lại để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Linh
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44 tại Quảng Ninh sẽ phải hoãn lại để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Linh
Lên top