Quảng Ninh: 1.500 vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic

Đại biểu và các vận động viên hồ hởi tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào sáng ngày 27.3. Ảnh: Hà Phong.
Đại biểu và các vận động viên hồ hởi tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào sáng ngày 27.3. Ảnh: Hà Phong.
Đại biểu và các vận động viên hồ hởi tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào sáng ngày 27.3. Ảnh: Hà Phong.
Lên top