Quảng Nam lên đỉnh, lạnh hay ấm?

Niềm vui của Quảng Nam khi giành được chiến thắng. Ảnh: TTVH
Niềm vui của Quảng Nam khi giành được chiến thắng. Ảnh: TTVH