“Quảng Nam không có tiền thưởng cho SLNA”

Ông Nguyễn Húp - Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam.
Ông Nguyễn Húp - Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam.
Ông Nguyễn Húp - Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam.
Lên top