Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quang Hải lập siêu phẩm, U23 Việt Nam thua sát nút U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam đã không thể làm nên bất  ngờ trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn
U23 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn