Quang Hải lập siêu phẩm, U23 Việt Nam thua sát nút U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam đã không thể làm nên bất  ngờ trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn
U23 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn
U23 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn