Quang Hải, Bùi Tiến Dũng gây sốt trước khi đi Jordan