Quần vợt nam Olympic 2020 mất nửa số hạt giống hàng đầu

Thêm Matteo Berrettini (phải) không tham dự Olympic Tokyo 2020, con đường chinh phục Huy chương Vàng của Novak Djokovic rộng mở hơn. Ảnh: Wimbledon
Thêm Matteo Berrettini (phải) không tham dự Olympic Tokyo 2020, con đường chinh phục Huy chương Vàng của Novak Djokovic rộng mở hơn. Ảnh: Wimbledon
Thêm Matteo Berrettini (phải) không tham dự Olympic Tokyo 2020, con đường chinh phục Huy chương Vàng của Novak Djokovic rộng mở hơn. Ảnh: Wimbledon
Lên top