Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quan chức tắc trách, “kình ngư” Ba Lan không được thi đấu vì… quên đăng ký