Quách Thị Lan dừng bước ở nội dung 400m rào nữ

Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top