Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì dịch COVID-19

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Q.C
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Q.C
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Q.C
Lên top