Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết: Vàng thau không lẫn lộn

Văn Quyết nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Ảnh: BTC
Văn Quyết nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Ảnh: BTC
Văn Quyết nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Ảnh: BTC
Lên top