Quả bóng vàng Futsal 2019: Chuyện của Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa

Thái Sơn Nam là câu lạc bộ có nhiều cái tên nằm trong đề cử cho Quả bóng vàng Futsal 2019. Ảnh: TSN
Thái Sơn Nam là câu lạc bộ có nhiều cái tên nằm trong đề cử cho Quả bóng vàng Futsal 2019. Ảnh: TSN
Thái Sơn Nam là câu lạc bộ có nhiều cái tên nằm trong đề cử cho Quả bóng vàng Futsal 2019. Ảnh: TSN
Lên top