Quả bóng vàng 2017: Anh Đức, Văn Quyết, Thanh Trung ở "mâm trên" Công Phượng, Văn Toàn

Anh Đức đứng trước cơ hội giành Quả bóng vàng thứ 2?
Anh Đức đứng trước cơ hội giành Quả bóng vàng thứ 2?