Từ chuyện CLB Than Quảng Ninh bị nợ tiền:

Quả bóng trách nhiệm và tính cấp thiết của Hiệp hội cầu thủ Việt Nam

Các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh chỉ chịu di chuyển lên Hà Nội đá vòng V.League 2021, sau khi bầu Hùng quyết định ứng 4,5 tỉ đồng để trả lương. Nguồn: VPF
Các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh chỉ chịu di chuyển lên Hà Nội đá vòng V.League 2021, sau khi bầu Hùng quyết định ứng 4,5 tỉ đồng để trả lương. Nguồn: VPF
Các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh chỉ chịu di chuyển lên Hà Nội đá vòng V.League 2021, sau khi bầu Hùng quyết định ứng 4,5 tỉ đồng để trả lương. Nguồn: VPF
Lên top