PSG trả lương cho Messi bằng... tiền điện tử

Trong gói lương của Lionel Messi có một "số lượng lớn" tiền điện tử. Ảnh: PSG
Trong gói lương của Lionel Messi có một "số lượng lớn" tiền điện tử. Ảnh: PSG
Trong gói lương của Lionel Messi có một "số lượng lớn" tiền điện tử. Ảnh: PSG
Lên top