Premier League trước ngày tái khởi động: Nhà nào cũng khóc

Premier League trở lại từ 0h ngày 18.6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Getty
Premier League trở lại từ 0h ngày 18.6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Getty
Premier League trở lại từ 0h ngày 18.6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Getty
Lên top