Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phung phí cơ hội, U.19 Việt Nam bị U.19 Singapore cầm hòa