TIẾP VỤ PHỤ HUYNH VĐV BƠI TỐ CÁO TRUNG TÂM YẾT KIÊU "SAI PHẠM CÓ HỆ THỐNG"

Phụ huynh VĐV bơi TP.HCM mòn mỏi chờ câu trả lời từ Ban thanh tra