“Phụ bạc” tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan vẫn mất suất ở Nhật Bản

Ngôi sao tuyển Thái Lan Theerethon Bunmathan mất suất đá chính ở Nhật Bản. Ảnh: SMMSPort
Ngôi sao tuyển Thái Lan Theerethon Bunmathan mất suất đá chính ở Nhật Bản. Ảnh: SMMSPort
Ngôi sao tuyển Thái Lan Theerethon Bunmathan mất suất đá chính ở Nhật Bản. Ảnh: SMMSPort
Lên top