Phong Phú Hà Nam phản ứng trọng tài, bỏ thi đấu: “Vòng tròn” ở bóng đá nữ

Đội bóng đã nữ Phong Phú Hà Nam phản ứng trọng tài, bỏ thi đấu. Ảnh: H.T
Đội bóng đã nữ Phong Phú Hà Nam phản ứng trọng tài, bỏ thi đấu. Ảnh: H.T
Đội bóng đã nữ Phong Phú Hà Nam phản ứng trọng tài, bỏ thi đấu. Ảnh: H.T
Lên top