Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch tài chính VFF nên là doanh nhân?

“Bầu” Dũng, bầu Đức thay nhau nắm “ghế” phó tài chính trong hai nhiệm kỳ VI, VII của VFF. Ảnh: Đ.Đ
“Bầu” Dũng, bầu Đức thay nhau nắm “ghế” phó tài chính trong hai nhiệm kỳ VI, VII của VFF. Ảnh: Đ.Đ