Phe vé trận Việt Nam - Philippines sẵn sàng mua lại 7 triệu đồng/ cặp

Phe vé xuất hiện đông tại khu vực trả vé trước trụ sở VFF. Ảnh: Đăng Huỳnh
Phe vé xuất hiện đông tại khu vực trả vé trước trụ sở VFF. Ảnh: Đăng Huỳnh
Phe vé xuất hiện đông tại khu vực trả vé trước trụ sở VFF. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top