Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạt thế nào để không bị... chửi?