Phát ngôn của vợ Công Vinh về giải thưởng Quả bóng vàng: Tự trọng thì phải xấu hổ