Phát hiện du khách mắc COVID-19 đầu tiên tại làng Olympic Tokyo

Làng Olympic Tokyo sẽ thắt chặt công tác an ninh, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: AFP
Làng Olympic Tokyo sẽ thắt chặt công tác an ninh, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: AFP
Làng Olympic Tokyo sẽ thắt chặt công tác an ninh, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: AFP
Lên top