Phan Văn Đức - Hãy tỏa sáng và có bàn thắng đẹp cho đội nhà

Quê nhà của tiền vệ Phan Văn Đức. Ảnh: Viễn Chinh
Quê nhà của tiền vệ Phan Văn Đức. Ảnh: Viễn Chinh
Quê nhà của tiền vệ Phan Văn Đức. Ảnh: Viễn Chinh