Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phan Văn Đức đang tỏa sáng

Phan Văn Đức đang tỏa sáng rực rỡ và chơi rất thăng hoa trong màu áo SLNA. Ảnh: D.A
Phan Văn Đức đang tỏa sáng rực rỡ và chơi rất thăng hoa trong màu áo SLNA. Ảnh: D.A