Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phản ứng với trọng tài, Jose Mourinho bị FA “xử“