Phần đẹp nhất dành cho ngày cuối

Hungary (áo sáng) đã có một giải đấu cực kỳ ấn tượng, dù kết thúc cho họ là điều tiếc nuối. Ảnh: UEFA
Hungary (áo sáng) đã có một giải đấu cực kỳ ấn tượng, dù kết thúc cho họ là điều tiếc nuối. Ảnh: UEFA
Hungary (áo sáng) đã có một giải đấu cực kỳ ấn tượng, dù kết thúc cho họ là điều tiếc nuối. Ảnh: UEFA
Lên top