Phạm Phước Hưng và bước ngoặt mở đường

Vận động viên Phạm Phước Hưng. Ảnh: H.V
Vận động viên Phạm Phước Hưng. Ảnh: H.V
Vận động viên Phạm Phước Hưng. Ảnh: H.V
Lên top