Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Phải mời trọng tài ngoại cho những vòng đấu cuối”