TỨ KẾT LƯỢT VỀ CÚP QUỐC GIA - SƯ TỬ TRẮNG 2018:

Phải loại bỏ hình ảnh bóng đá xấu xí

Mong những hình ảnh xấu xí này sẽ không còn xuất hiện. Ảnh: DUY ANH
Mong những hình ảnh xấu xí này sẽ không còn xuất hiện. Ảnh: DUY ANH
Mong những hình ảnh xấu xí này sẽ không còn xuất hiện. Ảnh: DUY ANH
Lên top