Phải để sự tốt đẹp lên ngôi

Phó Tổng cục trưởng TDTT Trần Đức Phấn “đau đầu” với việc đề cử khi có quá nhiều ứng viên xứng đáng vì cống hiến, đóng góp cho TTVN năm 2017.
Phó Tổng cục trưởng TDTT Trần Đức Phấn “đau đầu” với việc đề cử khi có quá nhiều ứng viên xứng đáng vì cống hiến, đóng góp cho TTVN năm 2017.