Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Pha sút Penalty vi diệu của Douglas Costa