Pep Guardiola đến Man City có thực sự là lựa chọn sáng suốt ?