Pep Guardiola: "Chúng tôi đã học được Fergie Time"

Ảnh: Offside.
Ảnh: Offside.