Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Pep đã chuẩn bị “cây đinh ba” để hạ gục Chelsea